Hotline:

telefon: 02 - 58 27 17 18, mobil: 0905 - 615 450, email: proopt@atlas.sk

Obchodné podmienky

Cena a platobné podmienky

 1. Ceny v cenníku sú včítane DPH.

Záručné podmienky

Reklamácie

 1. Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje len na závady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby a sú dôsledkom výrobnej chyby alebo závadných materiálov použitých pri jeho výrobe.
 2. Záruku kupujúci uplatňuje v predajni, kde výrobok zakúpil. Ako doklad o kúpe slúži vyplnený záručný list a pokladničný blok alebo faktúra.
 3. Kupujúci ďalekohľad nesmie sám rozoberať, opravovať a/alebo prevádzať akékoľvek úpravy, všetky zásahy musí ponechať na špecializovaný servis. V opačnom prípade sa na tovar nevzťahuje žiadna záruka.
 4. Pokiaľ nie je ďalekohľad označený ako vodotesný, nie je vhodný na používanie v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Rovnako, pokiaľ nie je ďalekohľad označený ako odolný proti zahmlievaniu, môže sa zvnútra zahmlievať a teda prípadné reklamácie z tohto titulu budú zamietnuté ako neopodstatnené.
 5. Záruka sa nevzťahuje na uplatňovanie ďalších nárokov zo vzniknutých škôd (ušlý zisk, znehodnotený materiál, atď.).
 6. Záruka zaniká, ak:
  • výrobok nebol používaný v súlade s podmienkami uvedenými v návode
  • bolo odstránené označenie výrobku
  • závada vznikla neautorizovaným zásahom do výrobku zo strany spotrebiteľa
  • poškodenie vzniklo vonkajšími okolnosťami (búrky, požiar a pod.)
  • výrobok bol mechanicky poškodený napríklad nárazom, pádom, pri nesprávnej manipulácii s tovarom zo strany spotrebiteľa a pod.
 7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 8. DVOJITÝ OBRAZ – DVOJITÉ VIDENIE
  V ďalekohľadoch vzniká dvojité videnie posunom hranolov alebo šošoviek. Každý ďalekohľad má hranoly pripevnené lepidlom a kovovým úchytom proti ich posunu, čím sa zabráni tomu, aby pri správnom a šetrnom používaní ďalekohľadu vznikol dvojitý obraz. Neopatrným zaobchádzaním s ďalekohľadom (pád, náraz a pod.) dochádza k odlepeniu hranola a vyskočeniu kovového jeho úchytu, hranol sa posunie a tým vznikne dvojité videnie/obraz, ďalekohľad nie je možné ďalej používať.

Ak zákazník priamo pri kúpe v predajni zistí dvojité videnie, záváda mu bude bezplatne odstránená v rámci záruky. Závada môže vzniknúť počas prepravy ďalekohľadu, nakoľko na predaj sú určené len kontrolované kusy. Ak však zákazník bude uplatňovať reklamáciu dvojitého obrazu po určitom čase používania ďalekohľadu, táto mu nebude uznaná za oprávnenú, pokiaľ nepôjde o výrobnú vadu materiálu. V prípade neuznania reklamácie hradí zákazník všetky náklady spojené s opravou a dopravou ďalekohľadu! Zákazník by si mal pri kúpe/doručení ďalekohľadu ihneď skontrolovať jeho stav a funkčnosť! Predíde sa tak nedorozumeniam pri prípadnej reklamácii ďalekohľadu!

Kontaktní informace:

Ján Ragač - Proopt
Špecializovaná predajňa ďalekohľadov v Bratislave.
telefon: 02 - 58 27 17 18
mobil: 0905 - 615 450
e-mail: proopt@atlas.sk